Уъркшопите на EMPATHEAST!

Как да използваме методите на системното мислене, за да постигнем социална промяна чрез емпатия

3-часова работилница с Хюс Хайсен (на английски език)

Необходимостта да разберем сложността на нещата е присъща за всички възрасти. През последните 250 години сме се опитвали да я осъзнаем само от гледна точка на проблемите и техните съставни части. Ако имаме проблем, отделяме частта, която не работи добре и след това сглобяваме всичко отново заедно. Това е метод, който се основава на принципите на фрагментация и еднообразие, който е вършил работа за дълго време, но вече не е актуален. Светът се е променил и нашите деца са готови да погледнат този казус по различен начин.

Какво би станало, ако разгледаме понятието „сложност“ от гледната точка на една жива система? Основните принципи на живота са взаимосвързаност, разнообразие и самоорганизация.

За да можем да създадем социална промяна чрез емпатия и съпричастност, трябва да инвестираме в три нива на устойчивост: като човешки същества, като професионалисти и като гражданини. В този уъркшоп ще осъзнаете „сложността“, ще се научите да използвате инструментите на системното мислене (the iceberg, the Behavior over Time Graph, the Connection Circle), за да погледнете по различен начин на сложността и да я прегърнете като начин за по-дълбоко осмисляне на живота.

 

Акции, ръководени от самоорганизирани общности - как изглеждат те и как биха могли да генерират приходи?

90-минутен уъркшоп с Ралф Бьолке

Какво означава „действие, ръководено от общността, в българския контекст? Как може да изглежда то? Какви дейности смятате за важни и изпълними? Как биха могли да се финансират действия, ръководени от самоорганизиращи се общности в България?

Този уъркшоп е замислен като продължение на лекцията на Ралф от предишния ден (петък, 14 ноември) на тема "Да, ние можем - силата на действието, ръководено от общността“. Тази дискусия може да бъде от интерес за вас без значение дали сте местен активист или просто любопитен гражданин, служител на местната власт или социален предприемач.

 

Игра на банки!

150-минутен уъркшоп с Джейсън Нарди от Банка Етика

В края на играта участниците ще са експериментирали с връзката между своя личен избор на (финансови) инвестиции и тяхното (непряко) въздействие върху качеството на живот на всички ни. По този начин участниците ще придобият обща представа за това какво отличава етичното финансиране от спекулативното.

Тази игра е създадена от членовете на италианската етична банка - Banca Popolare Etica, териториална единица на Бреша (GIT Brescia). Тя е преведена, модифицирана и адаптирана от Фондация Банка Етика (Fondazione culturale responsabilità etica) и е била използвана и в училищна среда (най-често в гимназии), и в неформални групи както от младежи, така и от възрастни.

 

Как да създаваме продукти и услуги с емпатия?

1-часов уъркшоп по дизайн мислене с Елина Желева

В този кратък, динамичен и практичен уъркшоп Елина Желева ще ви покаже как можете да проектирате по-добри продукти и услуги за конкретна група от хора, в този случай - за възрастните.

Добрият дизайн започва с добро изследване на средата. Ето защо фокусът на този уъркшоп ще бъде използването на различни изследователски техники като задълбочени интервюта, етнографски наблюдения и поглеждане през очите на възрастния потребител. Тези техники подобряват на вашата съпричастност и ви позволяват да измислите идея, която не само решава проблема технически, но и прави живота на възрастните хора по-добър.

 

Диалог в тъмното

6 х 30-минутни уъркшопа с Даниела Димитрова (на български / английски език след предварителна заявка)

„Диалог в тъмното“ е предизвикателство както за сетивата, така и за познавателната система. Уъркшопите се провеждат в пълна тъмнина, което ни помага да изпитаме границите си, емоционалната си интелигентност и социалната си компетентност. Това вдъхновяващо преживяване води до драматични прозрения и ни помага да развием доверие, емпатия, лидерски качества, комуникацията си с другите, умения за работа в екип и приемане на многообразието. Нашите фасилитатори, самите те незрящи, са експерти в създаването на атмосфера на автентичност, емпатия и откритост. Уъркшопите за социално и емоционално обучение могат да бъдат важен принос за развитието на личността, като същевременно се подобряват взаимодействието между хората и разбирателството. По този начин се потвърждава наблюдението на известния философ Мартин Бубер, който заявява, че: "Единственият начин да научите нещо е като се докоснете до него. "

 

Трансформиращи диалози

2-часов уъркшоп с Агота Ружа (на английски език)

Този уъркшоп се основава на подхода D-Bohm за разбиране на квантовата физика и ролята на човешкото съзнание в сътворяването на реалността. В този смисъл най-лесният начин да променим поведението си и културната среда е да се включим активно в този генеративен процес. Дълбоките и интегрирани диалози в група предлагат възможност да се свържем с вътрешните си ресурси, които не са достъпни на повърхността, да разкрием творческия си потенциал, иновативност, способност за колективни и емпатични действия.

Този вид диалози се е превърнал в основата на много практики, при които групи се обръщат един към друг с открито намерение за сътрудничество и преодоляване на трудностите, задълбочаване на емпатията и повишаване на споделеното разбиране в конфликтни и други проблемни ситуации.

 

Вербатим уъркшоп

4-часов уъркшоп с Неда Соколовска и Елена Кънева (на български език)

Вербатим техниката е метод на актьорско възпроизвеждане в документалния театър. Актьорът дословно предава думите, изречени от друг човек и по този начин става проводник на неговата лична история, на убежденията му, на житейския му опит. Вербатим техниката е най-етичният метод на репрезентация – тя е „доближаване“ до другия човек, упражнение по човеколюбие и емпатичност.

Уъркшопът предлага синтезирано преминаване през целия цикъл на вербатим процеса – от актьорския тренинг до аудио монтажа и представянето пред публика. Няма специални изисквания към участниците – всеки желаещ може да  усвои това специфично познание и да се запознае по-отблизо с творческите практики на театралната документалистика.

 

CHANGEBAKERS AT EMPATHEAST

2-часов уъркшоп с Надежда Савова и екипа на Хлебни къщи

На форума Empatheast Мрежа Хлебни Къщи ще представи 2 успешните си метода за социална промяна и включване - Театър на Трохите и Bread-building, които ще се прилагат в Хлебната Къща в Пловдив, ремонтирана по проект “Хляб и социална промяна” BG 05/470 по Програма за Подкрепа на НПО по ФМ на ЕИК. 

Театър на Трохите e метод за развитие на творческото въображение и спонтанността както и доказана арт терапия за хора с увреждания и уязвими групи. Иновативното в метода е че осъзнаването на сериозните процеси на промяна става по лесен и непринуден начин, чрез импровизация и съ-торчество в група. Всеки участник допринася по свой начин за създаването на обща история, която се рисува в брашно, а след това се  приготвят и оформят кукли от тесто, които се пекат и участват в мини кухненски и куклени театрални представления. Театърът на трохите е не само интересен и завладяващ всички сетива, но също така и вкусен, тъй като в края на пърформанса хлебните кукли биват споделени между участниците.

Bread-building е метод за повишаване на сътрудничеството и сплотеността в екипите на компании и развиване на тяхната корпоративна социална отговорност, които двъхновяваме да достигнат до исконното значение на тази дума на латински: com panis = споделяне на хляб между приятели. Приготвяйки заедно различни рецепти участниците са предизивикани активно да си взаимодействат с останалите членове на екипа в затруднени условия - ограничено време,  ресурси (продукти) и др. – както и да мислят задълбочено през метафорите на процесите на хляба. Всичко това отключва доверие, емпатия и сътрудничество, развива чувството за мисия в професионалния и личния живот, които в подходяща пропорция водят до дълбоки личностни и екипни трансформации! Станете по-печени!