EMPATHEAST

Във време на криза и радикализация, когато малки „джобове от общности“, признаващи само една истина, се разпространяват из Европа и света, се надига спешната нужда да преосмислим и реорганизираме средата си. Да създадем нови „социални активи“ на свързаност, с които можем да запълним липсите на равенство и справедливост, създаващи условия за маргинализация и изолация. 

Вярваме, че ресурсите, с които можем да разберем и отговорим на нарастващия брой социални нужди и дефицити в Европа,  вече съществуват. Единственото, което трябва да направим, е да ги свържем, да им вдъхнем нов живот и да започнем търсенето на интуитивни отговори, ориентирани около човека. По този начин създаваме положителна промяна в управлението, медиите, гражданското общество и бизнеса на местно, държавно и международно ниво.

Социалните дефицити могат да бъдат запълнени, ако създадем пространство за това - за участие, свързаност, обмяна на опит и приобщаване. Затова Фабрика за идеи създаде EMPATHEAST: форум за социална промяна, движена от емпатия в Източна Европа.

Целта на EMPATHEAST е да създаде среда за раждането на социални иновации и по този начин да постави България и Балканите на световната карта за световни иновации. Като регион, който се сблъсква с нефункционираща политическа, икономическа и социална система, Балканите са уникално поле за изследване на възможности нетрадиционни идеи да бъдат превърнати в реалност .

EMPATHEAST 2016 се провежда именно във Враца, защото това е един от градовете с най-бързо намаляващо население в Европа и се намира в най-бедния регион на ЕС. В същото време градът е пълен с възможности за автентична промяна и готовност за нея сред жителите му. Заповядайте да изследваме заедно потенциала на града за промяна и да преобърнем вредните тенденции и стереотипи с главата надолу. 

Обединявайки местни и международни примери, EMPATHEAST 2016 се стреми да покаже как представата за социално благо може да бъде свързана с устойчиви модели, имащи реален потенциал да намалят бедността и културната изолация. Емпатия, ефикасност и качествено социално въздействие са три съставки, които могат да променят общностите ни към по-добро.

Включвайки лекции, работилници, дискусии, инсталации, игри, концерти и пърформанси, EMPATHEAST се фокусира върху темата за СВЪРЗАНОСТТА и социалната промяна -  между различни сектори, идеи между нас като хора, търсещи потенциал във взаимосвързаността на икономиката, политиката, образованието, изкуството и културата, IT и технологията, традициите и националната идентичност. Така намираме реални решения на реални проблеми.

„Социалното лепило“, което ни свързва в качествени човешки връзки и служи като противодействие на модерните процеси на несвързаност и недоверие е голямото неизвестно по време на EMPATHEAST 2016.